kogra

lvruengimage
image

Home > Autodesk > Programmatūra > AutoCAD Civil 3D  

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D — risinājums inženierbūvju, transporta tīklu un ģenerālplānu projektēšanai, ieskaitot teritorijas inženiertehniskos priekšdarbus un apkārtējās vides aizsardzību. Pateicoties AutoCAD Civil 3D projekta veicamo izmaiņu gaitā notiekošajai dokumentācijas automātiskai atjaunināšanai, ļauj sasniegt būtisku darba ražīguma pieaugumu, projektu izpildes un dokumentācijas sagatavošanas termiņu samazināšanu, vienlaicīgi uzlabojot kvalitāti. Visiem projektēšanas kolektīva speciālistiem ir iespēja vienlaicīgi strādāt ar modeli, kurš satur aktuālos datus; tā tiek panākta pilnīga koordinācija visā projektēšanas procesa gaitā. Iebūvētais 3D vizualizēšanas modulis ļauj veidot augstas kvalitātes precīzas prezentācijas.

Izmantojot AutoCAD Civil 3D jūsu kolektīvs inženierbūvju projektēšanu paveiks ātrāk un precīzāk. Civil 3D pamatā ir praksē pārbaudīta dinamiskās modelēšanas tehnoloģija, kura sevī ietver projektēšanas procesus un darba rasējumu izveidošanas. Pateicoties šai tehnoloģijai jūs varat izraudzīties alternatīvus variantus, izdrukāt atjauninātos plānus un profilus ar minimālu manuālās rediģēšanas nepieciešamību.

Projekta izmaiņas ir nenovēršamas, nav svarīgi, vai tā ir ceļu paplašināšana, autostāvvietas konfigurācijas izmaiņas vai notekūdeņu nosēdbaseina pārvietošana. AutoCAD Civil 3D priekšrocības ir tādas, ka visi modeļa elementi ir pastāvīgi saistīti savā starpā viens, tādējādi, izmainot jebkuru fragmentu, tiek veikta visa modeļa saskaņota pārkārtošana.

Darbu koordinācija
AutoCAD Civil 3D dod iespēju efektīvi vadīt projektu visā tā gaitā – no pirmajiem ģeodēziskajiem uzmērījumiem līdz plānu veidošanai, apvidus sadalīšanai un vertikālajam plānojumam.

Ģeodēzisti
AutoCAD Civil 3D piemīt uzlabots interfeiss ģeodēzijas datu ievadīšanai. Lauku žurnāla datu ievadīšana apstrādei ar kamerālo metodi tiek veikta ātri un nezaudējot precizitāti.

 • Ģeodēzijas dati tiek ievadīti tieši izstrādājamajā modelī.
 • Uzņemtajam tīklam tiek veikta soļu korekcija un analīze pēc vismazāko kvadrātu metodes.
 • Lauku žurnāla dati tiek integrēti tādos vispārpieņemtos formātos kā DEM, DGN, DWF™, E00, LandXML, SDTS un SHP.
 • Sadalīšanai un plānošanai paredzētie rezultātu dati tiek pārsūtīti uz vadības ierīci.

Projektētāji un inženieri
AutoCAD Civil 3D dod iespēju projektētājiem un inženieriem izvēlēties no daudziem projekta variantiem vislabāko.
Speciālistu rīcībā — elastīgs un automatizēts darba rīku komplekts.

 • Virsmas veido no dažādiem 3D-objektiem. Tiem var aprēķināt horizontāles, slīpumus, atzīmes un ūdens sateces.
 • Projektējot ceļus tiek kombinēti garenie un šķērsprofili, kā arī citi projekta pielāgojamie elementi.
 • Daudzstāvu profili (3 line Profiles)
 • Sadalot zemes gabalus tiek izveidots saistīts modelis; tas ļauj bez sevišķas piepūles jebkurā brīdī pārnest, apvienot vai modificēt zemes gabalus.
 • Vertikālā plānojuma shēmas tiek veidotas ņemot par pamatu 3D elementus, apvidus punktus un projekcijas.
 • Kanalizācijas sistēmas tiek pakļautas cauruļvadu ierīkošanas vispārējiem noteikumiem.

Rasētāji
Rasētāji un tehniķi saprot Civil 3D darbības principus, jo to pamatā ir viņiem jau pazīstamais AutoCAD®. Plānu detalēšana un profilu pārskats izskatās tāpat kā tie būtu sagatavoti AutoCAD, bet Civil 3D dod daudz vairāk iespēju to veidošanā.

 • Noformēšanas standarti un pārbaudes standarta cikli tiek uzturēti izmantojot stilus .
 • Izmaiņas modelī tiek veiktas vienkārši un ātri; tās tūlīt pat atspoguļojas rasējumos.
 • Rasējumi veidojas automātiski, pamatojoties uz modeli; tas ietaupa laiku un paaugstina darbu kvalitāti.
 • Jaunā komanda Mass haul diagramm ļauj veidot zemes darbu apjomu līkni.
 • Dokumentācija tiek izstrādāta pēc vispārpieņemtiem standartiem: DGN, DWF, DWG™ un LandXML.

Tehnoloģija Hydraflow Storm Sewers (Lietusūdens kanalizācijas ierīkošana)
Modulis «Lietusūdens kanalizācijas ierīkošana» ir patstāvīgs instruments lietus ūdeņu kolektoru un drenāžas projektēšanai zemes ierīcībā un transporta tīklu būvniecībā.
«Lietusūdens kanalizācijas ierīkošana» dod iespēju importēt cauruļvadu tīklu no AutoCAD Civil 3D, kā arī izveidot shēmas grafiski ekrānā vai izmatojot tabulu redaktoru. Izmantojot drenāžas vietu izvietojuma un plūsmas aprēķinu standarta metodes, pēc noteiktiem parametriem var automātiski ieprojektēt cauruļvadu sistēmas, ūdens novadīšanas teknes, ūdenssateces, slīpumus utt.. Moduļa interaktīvais režīms ļauj reālā laikā izmainīt vai pievienot kolektora konstrukcijai visu nepieciešamo, kas nodrošina darba visaugstāko efektivitāti.

Sistēmas prasības:

  • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® processor, 3 GHz or faster
  • Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Business, Ultimate; Windows® XP (SP2); (Windows XP 64-bit and Windows Vista 64-bit are supported in 32-bit compatibility mode only)
  • 3 GB RAM
  • 5 GB free disk space for installation
  • 1280x1024 true color (OpenGL® accelerator with full OGL ICD support not required), 1600x1200 or greater recommended
  • MS-Mouse-compliant pointing device
  • Microsoft Internet Explorer® 6.0 (SP1 or later)
  • DVD drive


image

Top.LV