kogra

lvruengimage
image

Sākums > Apmācība > Programmu apskats    

SIA “KOGRA” mācību kursu programmu apskats.

Mūsu mācību centrs piedāvā Jums apmācību Autodesk kompānijas sertificētos kursos. Pēc sertificēta (atzīmēti ar zilu krāsu) kursa beigšanas, veiksmīgas praktisko darbu  un testēšanas izpildes gadījumā, klausītāji saņem Autodesk kompānijas starptautisko personīgu sertifikātu. Šīs sertifikāts tiek reģistrēts Autodesk datu bāzē.


1. Līmenis: AutoCAD. Plaknes grafikas kursi.     Sīkāk...
2. Līmenis: AutoCAD. Padziļinātie kursi.   Sīkāk...
3. Līmenis: AutoCAD Upgrade kursi un Telpiskā grafika.   Sīkāk...
4. Līmenis: Specializētie kursi.   Sīkāk

 

Sadarbība ar NVA mēs apmācām bezdarbniekus, darba meklētājus un nodarbinātas personas Neformālās izglītības programmām ESF projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” un „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros.
Kam ir tiesības saņemt kuponu apmācībai skatīties NVA mājas lapās:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903&from=0

un

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0


Par mācību programmām sīkāk...

1. Līmenis: AutoCAD. Plaknes grafikas kurss.

AutoCADa kurss no paša sākuma (AutoCAD: Essentials Training) paredzēts visiem tiem, kuru darbs ir saistīts ar rasēšanu. Iepriekšējās datorzināšanas ir jūsu sekmīgas apmācības pamats. Kurss būs lietderīgs arī tiem kam jau ir AutoCAD zināšanas, bet ir vēlme tās sistematizēt.

Kursa kods Kursa papildnosaukums Stundu skaits Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma Kursa saturs
BAS-1.1. AutoCAD Plaknes grafikas kurss (bāzes) 80

Vispārējās datorzināšanas;

Rasēšanas pārzināšana

AutoCADa bāzes kurss aptver galvenās nepieciešamas AutoCAD komandas plaknes grafikā; daudz vingrinājumu un studiju darbu
BAS-1.2. AutoCAD
Plaknes kurss (paātrinātais)
60

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas: Windows MS Word;

Rasēšanas pārzināšana

AutoCADa bāzes kurss. Pateicoties labām klausītāju iemaņām darbā ar datoru, teorētiskais materiāls tiek uztverts ātrāk un raitāk tiek izpildīti vingrinājumi
BAS-1.3. AutoCAD Plaknes grafikas kurss (saīsinātais) 40

Perfektas vispārējās datorzināšanas;

Rasēšanas pārzināšana

Visbiežāk izmantojamās AutoCAD komandas plaknes grafikā. Praktisko vingrinājumu skaits ir minimāls. Kurss ir saspiests un saspridzināts.

2. Līmenis: AutoCAD. Padziļinātie kursi.


AutoCAD padziļinātie kursi paredzēti tiem, kas jau aktīvi strādā AutoCAD vidē un grib padziļināt savas zināšanas, kā arī paaugstināt darba efektivitāti, izmantojot jaunus paņēmienus un metodes.

Kursa kods Kursa papildnosaukums Stundu skaits Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma Kursa saturs
BAS-2.1. AutoCAD: Intermediate Training 
(AutoCAD. Padziļinātais kurss)
40

Windows; MS Office;

jāprot izpildīt vienkāršus rasēšanas darbus ar AutoCAD palīdzību.

 

AutoCADa papildkomandas un dažādi paņēmieni, kuri atvieglo un paātrina darbu AutoCADa vidē.
BAS-2.2.1. AutoCAD Creating Intelligent Tables and Schedules 4

Windows Vista/XP/2000; MS Office;

AutoCAD: Essentials

 

Intelektuālu tabulu izmantošana AutoCAD vidē
BAS-2.2.2. AutoCAD Designing and Managing Dynamic Blocks 8

Windows Vista/XP/2000; MS Office;

AutoCAD: Essentials

 

Darbs ar Dinamiskiem blokiem
BAS-2.2.3. AutoCAD 2010 Printing and Plotting 8

Windows Vista/XP/2000; MS Office;

AutoCAD: Essentials

Izdrukas īpašības un īpatnības, darbs ar LAYOUT

3. Līmenis: AutoCAD Upgrade kursi un AutoCAD telpiskā grafika.

Kursa kods Kursa papildnosaukums Stundu skaits Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma Kursa saturs
BAS-4. AutoCAD 2014: Transitioning from AutoCAD 2010 20

Windows Vista/XP/2000; MS Office;

AutoCAD 2010 vai iepriekšējas versijas

 

 

Atšķirības starp 2014. AutoCADu un iepriekšējām versijām
BAS-4.1. Atsevišķas iespējas AutoCAD programmā 8

Windows Vista/XP/2000;MS Office;

AutoCAD 2012 vai iepriekšējas versijas

 

lietderīgie jaunumie, metodes un dažādi paņēmieni, kuri atvieglo un paātrina darbu AutoCADa vidē.
BAS-5. Rastra topoloģiskā pamata izmantošana 8

AutoCAD 2D

 

Metodes un tehnoloģija darbā ar rastra grafiku AutoCAD vidē; X-References
BAS-6. AutoCAD: Creating and Presenting 3D Models (AutoCAD. Telpiskā grafika) 40

Windows Vista/XP/2000; MS Office;

AutoCAD: Essentials

 

3D Modeļu veidošana un rediģēšana; perspektīvu, šķērsgriezumu un darba rasējumu veidošana; materiālu izmantošana un objektu renderēšana
BAS-6.1. VIZ Render AutoCAD vidē 24 AutoCAD 3D Kameras, gaismas un materiālu izmantošana. Skatuves veidošana. Objektu renderēšana.

4. Līmenis: Specializētie kursi.

 • Arhitektiem, projektētājiem, dizaineriem –
  AutoCAD Architecture, Revit Arhitecture, Autodesk 3ds Max Design
 • Konstruktoriem, karkasa ēku un būvkonstrukciju projektētājiem –
  Revit Structure, Autodesk Robot Structural Analysis
 • Ēku un būvju, komunikāciju objektu projektētājiem un inženiertehniskiem darbiniekiem (ventilācija, apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde) –
  AutoCAD MEP, Revit MEP, PVS programmu komplekss
 • Ģenplāna projektētājiem, lineāru būvju (autoceļu un dzelzceļi, cauruļvada tīklu, sakaru un elektropārvades līniju) projektētājiem, ģeodēzistiem, zemes ierīkotājiem, ainavu arhitektiem un apkārtējas vides aizsardzības speciālistiem –
  AutoCAD Civil 3D
 • Konstruktoriem un projektētājiem, kuri nodarbojās ar celtniecības un mašīnbūvju konstrukciju aprēķiniem –
  LIRA
 • Inženieriem konstruktoriem, mašīnu, mehānismu, mēbeļu un citu aprīkojumu ražotājiem – Autodesk Inventor
Kursa kods Kursa papildnosaukums Stundu skaits Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma Kursa saturs
SPC-1.1. AutoCAD Architecture: Essentials Training 40

AutoCAD 2D + ievads 3D

 

Bāzes kurss
SPC-2.1. Revit: LT Basic Training 24

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas: Windows Vista/XP/2000; MS Office;

Specialitātes zināšanas

 

 

Nepieciešamie pamati darbam ar Revit paketēm
SPC-2.2. Revit  Arhitecture: Essentials Training 40

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas: Windows Vista/XP/2000; MS Office;

Specialitātes zināšanas

 

Revit  Arhitecture Bāzes kurss
SPC-2.3. Revit  Structure: Essentials Training 28

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas: Windows Vista/XP/2000; MS Office;

Specialitātes zināšanas

Revit  Arhitecture Bāzes kurss
SPC-2.4. Revit MEP: Essentials Training ind

Revit  bāzes kurss

Revit  MEP Bāzes kurss
SPC-3. Autodesk 3ds Max Design 40 3D datorgrafika Bāzes kurss
SPC-4. AutoCAD Civil 3D 2010 24 AutoCAD 2D + ievads 3D Bāzes kurss
SPC-5. Autodesk Inventor 40 AutoCAD 2D + ievads 3D Bāzes kurss
SPC-6. AutoCAD Electrical Essentials Training 40 AutoCAD 2D + ievads 3D Nepieciešamie pamati darbam ar AutoCAD Electrical.
SPC-7. LIRA     Pēc pieprasījuma
SPC-8.1. Autodesk Robot Structural Analysis programmas pamati 16

Windows Vista/XP/2000;MS Office;

Specialitātes zināšanas

Iepazīstināšana ar konstrukciju aprēķina iespējam programmā Autodesk Robot Structural Analysis piemēros
SPC-8.2. Autodesk Robot Structural Analysis speciālistiem 24

Windows Vista/XP/2000;MS Office;

Specialitātes zināšanas

Iepazīstināšana ar konstrukciju aprēķina iespējam programmā Autodesk Robot Structural Analysis piemēros. Iepazīstināšana ar terauda un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu piemēros.
  PVSK, PVSV, PVST, PVSG   AutoCAD Programmu komplekss ārējo tīklu projektēšanai

 

 

 

 

 


image

Top.LV