Par mācību centru

SIA „Kogra” mācību centrs strādā no 1990. gada. Mūsu darbības pamatmērķis ir datorgrafikas apmācība, lai sniegt nepieciešamas datorzināšanas profesionālai darbībai tādās nozarēs, kā arhitektūrā un projektēšanā, mašīnbūvē un ražošanas tehnoloģijās, ģeodēzijā un kartogrāfijā, dizainā un animācijā. 

Mūsu kvalitātes garantijas: 

 • Autodesk kompānijas autorizētā mācību centra statuss 
 • LR IZM izglītības iestādes reģistrācija
 • Pārbaudīta apmācības metodika 
 • Iespēja apgūt gan teoriju, gan praktiskās iemaņas 
 • Licencētais programmnodrošinājums 
 • Apmācība latviešu un krievu valodā 
 • Labvēlīgi, pieredzējuši un sertificētie pasniedzēji 
 • Sakaru uzturēšana ar absolventiem (konsultācijas sniegšana, informācijas apmaiņa)
 • Cieša sadarbība ar firmām, kuras plaši izmanto kompānijas Autodesk programmnodrošinājumu. Zinot mūsu apmācības kursu kvalitāti pastāv darba iekārtošanas iespējas, darba pieredzes apmaiņa un tml. 

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās mācību klasēs, kuras atrodas pilsētas centrā. Vienas nodarbības ilgums ir 4 – 8 akadēmiskas stundas darba dienās. Vakara kursu klausītāji apmeklē nodarbības 2-3 reizes nedēļā. Tāds režīms ļauj ne tikai mācīties un strādāt, bet arī veltīt pietiekami daudz laika praktisko uzdevumu izpildei.  

Apmācības procesā lekcijas mijās ar praktiskām nodarbībām. Intensīva apmācības metodika ir orientēta uz klausītāju meistarības paaugstināšanu un kvalitatīvas zināšanas saņemšanu īsā laikā.  
Mācību centrā Jūs apmācīs sertificētie pasniedzēji - AutoCAD, Revit, Inventor jomās, kam ir darba pieredze dotajās nozarēs. Par mūsu centra priekšrocību var uzskatīt to, ka mēs ne tikai apmācām strādāt ar noteikto programmu, bet arī iepazīstinām ar objekta tehnoloģisko tapšanas procesu datora vidē.  

Pēc mācību programmas apguves un pārbaudes, kursu dalībnieki saņem Autodesk kompānijas starptautisko Sertifikātu, kas ir atzīts visā pasaulē.  
Mūsu pastāvīgiem klientiem mēs piedāvājam elastīgu atlaižu sistēmu kursu apmaksai. 

Mūsu ilggadējie sadarbības partneri

 • AS „Latvenergo”,
 • AS „Sadales tīkls”,
 • VAS „Latvijas dzelzceļš”,
 • AS „Latvijas gāze”,
 • AS „Latvijas finieris”,
 • SIA „Lattelecom”,
 • SIA „Latvijas mobilais telefons”,
 • Nodarbinātības valsts aģentūra,
 • RP SIA „Rīgas satiksme”,
 • SIA „Rīgas ūdens”,

 • dažādas pilsētu Domes,
 • SIA „Knauf”,
 • AS „Siltumelektroprojekts”,
 • SIA „Olimps”,
 • AS „Grindeks”,
 • SIA „RIMI Baltic”,
 • arhitektūras un projektēšanas firmas, 
 • asociācijas MASOC, LETERA, LIA, LIKTA, Baltcom un citas.

Mūsu mācību telpas

Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums

 • Katram klausītājam sava darba vieta pie datora;
 • Projektors;
 • Programmnodrošinājums;
 • Tāfele;
 • SIA “KOGRA” Metodiskie materiāli (drukātā veidā)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

https://www.kogra.lv/wp-content/uploads/pasnovertejuma-zinojums_Kogra_2022-2023_public.pdf