IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma KURSA SATURS MĀCĪBU ILGUMS LAIKS GRUPAS LIELUMS
AutoCAD vispārējas datorzināšanas; rasēšanas pamati. (Plaknes un telpiskā grafika) 38 darba dienas
(150 ak. stundas)
9:30-12:30 13:30-16:30 6-12 personas
Corel Draw Graphics vispārējas datorzināšanas. Corel Draw, Corel Photo Paint bāzes kurss, animācijas veidošana 30 darba dienas
(120 ak. stundas)
9:30-12:30 13:30-16:30 6-12 personas
DATORZINĪBAS bez priekšzināšanām
Darbs MS Windows vidē; MS Word; MS Excel; MS Power Pont; Interneta lietošana; vingrinājumi, studiju darbi 30 darba dienas
(120 ak. stundas)
9:30-12:30
13:30-16:30
6-12 personas
DATORZINĪBAS ar priekšzināšanām Vispārējās datorzināšanas Prasme strādāt ar peli, MS Windows vidē veikt darbības ar logiem, ar mapju un datņu sarakstiem
MS Word, MS Excel, MS Power Point; (MS Access); WWW lapu veidošana;
vingrinājumi, studiju darbi
30 darba dienas
(120 ak. stundas)
9:30-12:30
13:30-16:30
6-12 personas