Mūsu mācību centrs piedāvā Jums apmācību Autodesk kompānijas sertificētos kursos. Pēc sertificēta kursa beigšanas (atzīmēts ar zilu krāsu) klausītāji saņem Autodesk kompānijas starptautisko personīgu sertifikātu. Šīs sertifikāts tiek reģistrēts Autodesk datu bāzē.

Mācību programmas:

0. Līmenis: Datorzināšanas kursi.     Sīkāk…
1. Līmenis: AutoCAD. Plaknes grafikas kursi.   Sīkāk…
2. Līmenis: AutoCAD. Padziļinātie kursi un Telpiskā grafika.  Sīkāk…
3. Līmenis: Specializētie kursi.  Sīkāk…

0. Līmenis: Datorzināšanas kursi.  
Kursi iesācējiem darbā ar datoru: Datorzinības bez priekšzināšanām; Datorzinības ar priekšzināšanām; MS Office (Word, Excel, Power Point, Access).

Kursa kods

Kursa nosaukums

Akadēmisko stundu skaits

Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma

Kursa saturs

ABC-1.1. Datorzinības BEZ priekšzināšanām

120

Darbs MS Windows vidē; teksta apstrāde (MS Word); aprēķinu veikšana (MS Excel); prezentācijas veidošana; Interneta lietošana; vingrinājumi, studiju darbi
ABC-2.1. Datorzinības AR priekšzināšanām

120

Prasme strādāt ar peli, MS Windows vidē veikt darbības ar logiem, ar mapju un datņu sarakstiem MS Word, MS Excel, MS Power Point; datu bāzu veidošana (MS Access); WWW lapu veidošana;
vingrinājumi, studiju darbi
ABC-2.2. MS Office: Word, Excel, Power Point

60

Pamati darbā ar datoru MS Word, Excel un Power Point bāzes kurss
ABC-4. Corel Draw Graphics

120

Vispārējās datorzināšanas Corel Draw, Corel Photo Paint bāzes kurss, animācijas veidošana

1. Līmenis: AutoCAD. Plaknes grafikas kursi.
AutoCAD kurss no paša sākuma (AutoCAD Essentials Training) paredzēts visiem tiem, kuru darbs ir saistīts ar rasēšanu. Iepriekšējās datorzināšanas ir jūsu sekmīgas apmācības pamats. Kurss būs lietderīgs arī tiem kam jau ir AutoCAD zināšanas, bet ir vēlme tās sistematizēt.

Kursa kods

Kursa nosaukums

Akadēmisko stundu skaits

Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma

Kursa saturs

BAS-1.1. AutoCAD: Essentials Training. Plaknes grafikas kurss (bāzes)

60

Vispārējās datorzināšanas;

Rasēšanas pārzināšana

Bāzes kurss aptver AutoCAD komandas plaknes grafikā, dod klausītājiem fundamentālas zināšanas. Kursa gaitā daudz uzmanības tiek veltīts vingrinājumu izpildīšanai un praktiskajām nodarbībām
BAS-1.2. AutoCAD
Plaknes grafikas kurss (saīsinātais)

40

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;
Rasēšanas pārzināšana
AutoCAD bāzes kurss. Pateicoties labām klausītāju iemaņām darbā ar datoru; teorētiskais materiāls tiek uztverts ātrāk un vingrinājumi tiek izpildīti raitāk. Praktisko vingrinājumu skaits ir minimāls. Kurss ir saspriegts.
BAS-1.3. AutoCAD pamatkurss

24

Perfektas vispārējās datorzināšanas;

Rasēšanas pārzināšana

Pamati darbā un visbiežāk izmantojamās komandas plaknes grafikā. Praktisko vingrinājumu skaits ir minimāls. Kurss ir saspiests un saspridzināts.
1. AutoCAD Interface.
2. Komandu izmantošanas principi.
3. Galvenās zīmēšanas komandas.
4. Rediģēšanas principi un galvenās rediģēšanas komandas.
5. Tāluma maiņas komandas.
6. Koordināšu sistēmu veidi un to izmantošana.
7. Objektu piesaistes.
8. Izziņu komandas.
9. Darbs ar slāņiem.
10. Teksta, izmēru un svītrojuma ievietošana rasējumā.
11. Darbs ar pamatblokiem.
12. Izdruka.
BAS-1.0. AutoCAD.
Plaknes grafikas kurss un telpiskā grafika

150

Vispārējās datorzināšanas;

Rasēšanas pārzināšana

Bāzes kurss + Padziļinātais kurss + Telpiskā grafika2. Līmenis: AutoCAD. Padziļinātie kursi. AutoCAD. Telpiskā grafika
Kursi paredzēti tiem, kas jau aktīvi strādā AutoCAD vidē un grib padziļināt un paplašināt savas zināšanas, kā arī paaugstināt darba efektivitāti, izmantojot jaunus paņēmienus un metodes.

Kursa kods

Kursa nosaukums

Stundu skaits

Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma

Kursa saturs

BAS-2.1. AutoCAD: Intermediate Training
(AutoCAD. Padziļinātais kurss)

40

Windows; MS Office;

Jāprot izpildīt vienkāršus rasēšanas darbus ar AutoCAD palīdzību.

AutoCAD bāzes kursa 2.daļa, kā arī papildkomandas un dažādi paņēmieni, kuri atvieglo un paātrina darbu AutoCAD vidē.
BAS-3. AutoCAD: Advanced Training
(AutoCAD vides pielāgošana individuālajiem projektiem)

24

Windows; MS Office;

AutoCAD bāzes kurss

Orientēts uz pieredzējušiem AutoCAD lietotājiem: intelektuālas tabulas, dinamiskie bloki, speciālo failu izmantošana, produktivitātes palielināšana, pielāgojot AutoCAD interfeisu. Kursa saturu var mainīt atkarīgi no pasūtītāja vēlmēm.
BAS-6. AutoCAD: Creating and Presenting 3D Models (AutoCAD. Telpiskā grafika)

40

Windows Vista/XP/7/10;

MS Office;

AutoCAD bāzes kurss

3D Modeļu veidošana un rediģēšana; perspektīvu, šķērsgriezumu un darba rasējumu veidošana; materiālu izmantošana un objektu renderēšana

3. Līmenis: Specializētie kursi.
Kursi paredzēti dažādiem speciālistiem, lai palīdzēt izmantot mūsdienīgo CAD programmatūru.

Kursa kods

Kursa nosaukums

Stundu skaits

Nepieciešamas zināšanas pirms kursa sākuma

Kursa saturs

Visiem projektētājiem, vispirms – projekta vadītājam
SPC-10. Autodesk Navisworks Manage pamatkurss

16

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas; 1. Lietotāja interfeiss.
2. Workspaces and Options
3. Aggregating a Model
4. Navigating around the Model
5. Darbs ar Viewpoints
6. Darbs ar Selection Tree Window
7. Darbs ar Properties Window
8. Sets Window
9. Presenter Window
10. Animator Window
11. Making Measurements / Adding Redlines, Tags and Comments / Transforming Model Data
12. Performing Clash Detection
13. 4D vizualizācija. TimeLiner
Arhitektiem, projektētājiem, dizaineriem
SPC-1.1. AutoCAD Architecture: Essentials Training

40 / 24

AutoCAD 2D + ievads 3D

Specialitātes zināšanas

Bāzes kurss / Pamati
SPC-2.2.2 Autodesk Revit Arhitecture: Essentials Training

40

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;

Specialitātes zināšanas

Revit Arhitecture Bāzes Kurss (pamatkurss + darbs ar saimēm, materiāli, apgaismojums, rendering)
SPC-2.2.1 Autodesk Revit LT: Basic Training

24

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;

Specialitātes zināšanas

1. Ievads Revit Architecture.
1.1. Lietotāja interfeiss.
1.2. Modeļu veidošana.
2. Objekta veidošana
2.1. Sienu veidošana un rediģēšana.
2.2. Durvju/logu veidošana un rediģēšana
2.3. Pārsegumu veidošana un rediģēšana.
2.4. Jumtu veidošana un rediģēšana.
2.5. Kāpņu veidošana un rediģēšana
2.6. Teritoriju iekārtošana un modelēšana.
2.7. Vairāku konstrukciju variantu veidošana
3. Projektu dokumentācijas veidošana
3.1. Specifikācijas
3.2. Materiālu izlase.
3.3. Krāsu shēmu un leģendu veidošana.
SPC-3. Autodesk 3ds MAX – produkta dizains pamatkurss

32

3D datorgrafika 1. Ievads 3DS MAX  vidē
2. Primitīvi: parasto standartu objektu veidošana un to transformācija un rediģēšana
3. Objektu pārvietošanas nosacījumi
4. 3D objektu modelēšana ar NURBS virsmām, Mesh un Patch
5. Materiālu bibliotēka un tekstūra
6. Scēnu apgaismojums.
7. Kameru uzstādīšana
8. Animācija
9. Scēnu sagatavošana
10. Objektu animācija
Konstruktoriem, būvkonstrukciju projektētājiem
SPC-2.3. Autodes Revit Structure pamatkurss

24

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;

Specialitātes zināšanas

1. Programmas pamatjēdzieni.

2. Navigācija Revit Structure programmā.

3. Parametriskie elementi.

4. Importēšana/saite ar 2D AutoCAD un Revit Architecture failiem.

5. Jauna projekta veidošana un rediģēšana.

6. Darbs ar konstruktīviem elementiem.

7. Elementu īpašību mainīšana.

8. Dažādu uzstādījumu rediģēšana.

9. Konstrukcijas analītiskais modelis

10. Rasējumu sagatavošana.

11. Mezglu bibliotēkas veidošana

12. Betona stiegrojuma komandas.

13. Anotāciju un izmēru pievienošana.

14. Siju specifikāciju sastādīšana un pārveidošana.

15. Standarta saimju komponenta veidošana.

SPC-8. Autodesk Robot Structural Analysys professional

24

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;

Specialitātes zināšanas

Iepazīstināšana ar konstrukciju aprēķina iespējam piemēros. / + Iepazīstināšana ar tērauda un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu piemēros
Ēku un būvju, komunikāciju objektu projektētājiem un inženiertehniskiem darbiniekiem (ventilācija, apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde)
SPC-2.4. Autodesk Revit MEP pamatkurss

24

Ļoti labas vispārējās datorzināšanas;

Specialitātes zināšanas

1. Darba uzsākšana ar Revit MEP.
2. Arhitektūras modeļu importēšana.
3. Ēkas modeļa aprēķins un parametru uzstādīšana.
4. Inženiersistēmmu projektēšanas principi.
5. Instrumenti inženiersistēmu projektēšanas paātrināšanai.
6. Ūdensvadu sistēmu izveide.
7. Apkures sistēmu izveide.
8. Ventilācijas sistēmu izveide.
9. Elektrisko sistēmu izveide.
10. Skatu izveide, uzstādīšana un vadība.
11. Specifikāciju izveide.
12. Dokumentāciju sagatavošana un modeļa pārbaude.
13. Eksportēšana un importēšana AutoCAD programmā.
Ģenplāna projektētājiem, lineāru būvju (autoceļu un dzelzceļi, cauruļvada tīklu, sakaru un elektropārvades līniju) projektētājiem, ģeodēzistiem, zemes ierīkotājiem un apkārtējas vides aizsardzības speciālistiem
SPC-4. AutoCAD Civil 3D – Ceļi/Inženiertīkli pamatkurss

24

AutoCAD 2D + ievads 3D 1. Programmas interfeiss
2. Punkti un punktu grupas
3. Darbs ar virsmām.
4. Projekta vadība.
5. Ceļu projektēšana.
6. Profilu veidošana.
7. Darbs ar koridoriem.
8. Šķērsgriezumu veidošana.
9. Atskaišu formēšana.
Inženieriem konstruktoriem, mašīnu, mehānismu, mēbeļu un citu aprīkojumu ražotājiem
SPC-5.1 Autodesk Inventor pamatkurss

24

AutoCAD 2D + ievads 3D 1. Inventora interfeiss un pamata jēdzieni.

2. Skices veidošana un tā rediģēšana

3. Cietu ķermeņu izvilktu elementu izveidošana.

4. Rotācijas elementu izveidošana

5. Elementu masīvu izveidošana.

6. Elementa formēšana gar vadīklu.

7. Salikšanas mezglu izveidošana.

8. Darba dokumentācijas izveidošana un koriģēšana.

SPC-5.2 Autodesk Inventor Essentials/Intermediate Training

40 / 20

AutoCAD 2D Bāzes kurss/ Padziļinātais kurss