Nodarbināto personu apmācība ar ESF finansējumu

SIA “Kogra” mācību centrs piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Mācību izmaksas:

  • Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
  • Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kursu maksa no 27,00 EUR!

  • Pieteikuma iesniedzējam jābūt strādājošai vai pašnodarbinātai personai;
  • Pieteikties var arī personas, kuras atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā (ja iepriekš bija nodarbināta);
  • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;
  • Ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.

Dokumentu iesniegšana: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010. D.d. 9:00-18:00

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pastskursi@kogra.lv, tālr.: 67369052; 23882285 

Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm jeb darba devēju pārstāvjiem ir uzsākts darbs pie mācību vajadzību apzināšanas un mācību piedāvājuma veidošanas nākamajai mācību kārtai, kuru plānots izsludināt 2020. gada pavasarī – provizoriski martā vai aprīlī. Pirms tam vēl paredzēta 5. kārtas izglītības iestāžu atlase, kas paredzēta 2020. gada sākumā.

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas vienu reizi var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Mācību uzsākšana

Pēc VIAA atbalsta programmas nosacījumiem mācības varēs uzsākt šī gada jūnijā-jūlijā, kas tiks organizētas pēc izvēlētās programmas plāna.

Piedāvātie mācību laiki var mainīties atbilstoši dalībnieku skaitam. Mācību laiku saskaņošana notiks pēc pieteikuma anketas iesniegšanas.