Informējam, ka  Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāk klientu pieteikumu pieņemšanu dalībai Datorzinību izglītības programmu apguvei pasākumā “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”. Aģentūras mājaslapas sadaļā “Izglītības iestādēm” ir pieejams mūžizglītības pasākuma apraksts, Labklājības ministrijas Apmācību komisijas apstiprināto programmu saraksti, Aģentūras izglītības piedāvājumu saraksti u.c. informācija par pasākuma organizēšanu un īstenošanu  ( https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba )

Tas nozīmē, ka Jums ir lieliska iespēja bezmaksas apgūt mūsu kursus (ar kuponu), ja jūs atbilstat mērķa grupai:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Kā pieteikties?

Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai:

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Ar programmu sarakstu variet iepazīties šeit:

1. No plakanā rasējuma līdz telpiskiem objektiem AutoCAD vidē
2. No vienkāršas figūras līdz sarežģītam rasējumam 2D AutoCAD vidē
3. Telpisko objektu projektēšana 3D AutoCAD vidē
4. 3D modelēšana Inventor vidē
5. Projektēšanas automatizācija uz AutoCAD un Inventor pamata
6. Autodesk Inventors, kā SolidWorks alternatīva 3D modelēšanai un projektēšanai.
7. ​​Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator 
8. Adobe Illustrator un Photoshop pamatprasmes
9. Adobe Photoshop un animācijas pamati
10. Autodesk Revit programmas pamatprasmes
11. Pamatprasmes darbā ar Microsoft Office